Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Опции за Резервации

Уебсайтът www.empire-hotel.eu е собственост на (Empire Balneo & Spa). Политиката за поверителност обхваща обработката на лични данни, предоставени чрез сайта, телефон, имейл или при резервация в хотел Empire Balneo & Spa чрез системата за резервации на хотела.

Политиката е съобразена с българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679. Основни аспекти включват:

  • Лични данни: Всяка информация, предоставена чрез уебсайта, телефон или имейл, която може да ви идентифицира директно или косвено.
  • Обработка на данни: Събиране, записване, съхранение, промяна, употреба, разкриване, изтриване на лични данни.

Принципи на обработка:

  • Прозрачност: Информиране за събирането и обработката на данни.
  • Минимализиране на данните: Събиране само на необходимите данни.
  • Точност: Актуализация и верност на данните.
  • Ограничение на съхранението: Съхранение само за необходимия период.
  • Поверителност: Защита срещу неразрешено обработване и загуба.

Обработване на данни:

  • При употреба на уебсайта: Информация за браузъра, IP адрес, статистическа информация.
  • При резервации: Данни за личността, контакти, детайли за престоя.
  • С маркетингови цели при съгласие: Изпращане на рекламни съобщения.

Вашите права:

Достъп до данните, коригиране, изтриване, възражение срещу обработка.

Съхранение:

Ограничен период в съответствие с целите на политиката и законодателството.

Актуализация на политиката:

Периодични промени без изрично уведомление. За въпроси и проблеми, свържете се на мобилен телефон: +359 33 797 088 или имейл: reservations@empire-hotel.eu.

Политиката е одобрена и публикувана на 2024 г.

Close
Call Now Button